Aktiviteter og ydelser

VÆRKTØJSKASSEN

1. Samarbejdsaftalen

Samarbejde om konkurrenceevne og arbejdstilfredshed

Se mere her...

2. Forandringer

Skab trivsel i forandringer gennem SU

Se mere her...

3. Krænkende handlinger på arbejdspladsen

Hvordan håndteres det i SU?

Se mere her...

4. Trivsel på jobbet

Et fælles ansvar

Se mere her...

5. Social kapital

Relationer der skaber produktivitet, kvalitet og trivsel

Se mere her...

6. Forebyg Stress på arbejdspladsen

Stress rammer individuelt med skal løses i fællesskab

Se mere her...

7. Fra fravær til nærvær

På en systematisk måde

Se mere her...

8. Trivselsundersøgelser

Fra kortlægning til Handling

Se mere her...

9. Konflikter på arbejdspladsen

Fra uenighed til fælles fagligt fokus

Se mere her...